Akce

28.02.2024

Je stavební sektor vůbec připravený na bezemisní budoucnost?

Panelová diskuse, která se 29. února uskutečnila v post-industriálních prostorách mediálního domu Economia, byla pojata jako fórum pro stavební experty, vládní představitele a zástupce akademické sféry, aby společně přemýšleli nad budoucností stavebního sektoru v kontextu klimatických změn a udržitelného rozvoje.

Sektor stavebnictví je známý svým významným podílem na celkových emisích skleníkových plynů, a právě proto je připravenost tohoto sektoru na dekarbonizaci nejen nutností, ale také výzvou pro inženýry, architekty, vývojáře a politické činitele. Diskuze otevřela mnohé otázky – od technologických po finanční a legislativní.

Hlavními body diskuze byly emisní povolenky a jejich dopad na stavební projekty, změny v taxonomii EU a tuzemské legislativě, nebo také výzvy spojené s ekodesignem stavebních výrobků. Dalším diskutovaným tématem byly nové výrobní technologie a potřeba jejich modernizace, aby splňovaly nejnovější standardy energetické efektivity a nízkého dopadu na životní prostředí, včetně maximalizace jejich recyklovatelnosti.

Jedním z nejdůležitějších přínosů byla debata o Směrnici o energetické náročnosti budov. Experti zdůraznili, že legislativa musí jít ruku v ruce s inovacemi a podporovat přechod k udržitelnějším materiálům a stavebním postupům. Digitalizace a využití BIM (Building Information Modeling) byly prezentovány jako klíčové nástroje pro zvýšení efektivity a snížení chyb během výstavby, což má přímý dopad na snižování emisí.

Program ELENA byl představen jako možnost financování projektů zaměřených na zvyšování energetické efektivity a integraci obnovitelných zdrojů energie do stávajících i nových budov. Diskuze také zdůraznila důležitost zajištění bezemisní energie pro provoz budov, což je kritický prvek pro dosažení dekarbonizačních cílů stavebního sektoru.

Mezi panelisty patřili významné osobnosti tohoto sektoru, jako například Ing. Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger, který namířil reflektory na problematiku udržitelných stavebních materiálů a technologií. Doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., z ČVÚT, se soustředil na vědecký a výzkumný pohled na energetickou náročnost budov. Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., z Ministerstva životního prostředí, se podělil o náhled na energetické politiky a jejich aktuální směřování. Mgr. Lenka Vaněk z ČEZ ESCO a Ing. Tomáš Konvička z Národní rozvojové banky pak poskytli přehled o financování a podporách pro energetické úspory a dekarbonizační projekty.

Diskuze byla moderována Jaroslavem Maškem,šéfredaktorem Hospodářských novin, což zajistilo objektivní vedení diskuze. Přítomní účastníci měli také jedinečnou příležitost prohlédnout si redakci mediálního domu Economia

Závěrem panelové diskuze bylo zřejmé, že stavební sektor je na cestě k dekarbonizaci, avšak cesta je stále plná výzev. Aby bylo možné dosáhnout cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, je zapotřebí koordinovaného úsilí všech klíčových hráčů – od firem a výzkumných institucí až po vládu a regulační orgány. Tato diskuse nejenže položila základy pro další kroky, ale také podtrhla potřebu neustálého dialogu, vzájemného učení a především akce. Aliance bude témata dále rozpracovávat v rámci svých pracovních skupin.


Fotogalerie zde

Powered by Froala Editor


Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena