Očima odborníka

Kamil Čermák

Generální ředitel ČEZ ESCO, Předseda správní rady ApBB

Dekarbonizace je základ naší budoucí konkurenceschopnosti 

Dekarbonizace je klíčovým hybatelem dění v dnešním světě. Už dávno přitom nejde o otázku ‚zda‘ nebo ‚kdy‘, ale ‚jak‘. Můžeme debatovat o tom, jakou rychlostí postupovat, a zda něco neupravit, ale celkový směr je jasný. Není to jen o politických cílech; tlak na dekarbonizaci přichází odevšud. Požadují ji banky a finanční instituce, aby mohly byznys financovat nebo pojistit, a čím dál více ji chtějí i sami odběratelé a zákazníci. Řada českých firem to ještě necítí, ale brzy si toho všimnou všichni. Na Západě je dekarbonizace mnohem silnější téma než u nás, a když západní průmysl dekarbonizuje, začíná to samé požadovat po svých obchodních partnerech. Česko je jako silně proexportní ekonomika závislá na požadavcích našich obchodních partnerů, přičemž zdaleka nejsilnějším je Německo, kam míří třetina našeho vývozu.

Silné dekarbonizační cíle vidíme například v německém automotive, který vlastní nejen největší českou automobilku, ale je také velkým zadavatelem zakázek pro české dodavatele. Automotive musíme věnovat obzvláštní pozornost, neboť je pro Česko klíčový a tvoří zhruba 10 procent našeho HDP. Až 80 % české výroby v automobilovém průmyslu míří na export, z toho celá třetina putuje do Německa. Zelené ambice německého autoprůmyslu nejsou malé. BMW například vyžaduje, aby dodavatelé baterií, oceli a hliníku používali od roku 2025 při jejich výrobě výhradně obnovitelnou energii. Do roku 2030 chce automobilka ve srovnání s rokem 2019 snížit uhlíkovou stopu svých výrobků až o 40 procent. Volkswagen chce do roku 2050 dosáhnout neutrální bilance emisí CO₂ v celém životním cyklu elektromobilu od výroby přes provoz až po recyklaci. VW také nastavil svůj cíl v podobě snížení průměrných emisí flotily vozů v Evropě do roku 2030 o přibližně 40 procent v porovnání s rokem 2018. Do roku 2030 by mělo mít minimálně 70 % prodaných aut značky VW v Evropě elektrický pohon.

Nejde ale jen o Německo. Například Volvo očekává do dvou let od svých dodavatelů většinové používání recyklovatelných plastů do roku 2025. Jedna z největších nastupujících automobilek, Tesla, si klade za cíl dosáhnout celkové udržitelnosti své produkce do roku 2050. Elektromobilita bez emisně neutrální elektřiny pro elektromobily i dekarbonizace dodavatelského řetězce je přitom na Západě nemyslitelná. Budoucí automobilový průmysl tak bude klimaticky neutrální.

Automotive je ale jen jeden z mnoha sektorů. Cíle na snižování emisí mají dnes prakticky všechny velké globální společnosti. Zvláště silné jsou tyto cíle v sektorech s vysokou přidanou hodnotou, kde by Česko rádo uspělo. Směr ukazují silné globální technologické značky. Například Apple se zavázal ke kompletní uhlíkové neutralitě do roku 2030 a celkem 250 jeho dodavatelů bude od té doby využívat pouze energii z obnovitelných zdrojů. Microsoft plánuje do roku 2030 dosáhnout nejen uhlíkové neutrality, ale do roku 2050 navíc odstranit z životního prostředí veškerý uhlík, který společnost vypustila od svého založení v roce 1975.

V jedné z našich nejvíce průmyslově sofistikovaných firem, společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, která se uchází o mediálně velmi diskutovanou investici mateřské společnosti ve výši 2 miliardy dolarů, o nutnosti dekarbonizace vůbec nepochybují. V Rožnově se nachází jeden z největších závodů na výrobu čipů v Evropě, a výrobky odtud směřují k těm nejznámějším globálním firmám. Zákazníci onsemi se neptají, zda budou zdejší čipy vyráběny udržitelně, ale přímo to požadují. A stejně tak to onsemi požaduje po svých dodavatelích. Víme to, protože mezi nimi jsme. Jedna z významných dceřiných společností ČEZ ESCO, EP Rožnov, která dodává tzv. čisté prostory, tedy prostory, ve kterých se nesmí objevit ani smítko, podobně jako zdravotnické sály nebo haly pro výrobu čipů. Onsemi je naším významným zákazníkem a EP Rožnov musí být během sedmi let klimaticky neutrální, jinak nám onsemi již nebude zadávat zakázky. Situace je takto jednoduchá.

To je realita dnešního mezinárodního byznysu, a čím dříve si to v Česku uvědomíme, tím lépe. Firmy, které začnou řešit dekarbonizaci už dnes, získají konkurenční výhodu zítra. Přístup společnosti onsemi bude brzy standardem i u dalších velkých českých firem. Občas slyšíme názory, že Západ ve svém dekarbonizačním úsilí zpomalí, protože narazí na zeď. K úpravám směřování samozřejmě dojít může, ale nevěřím, že by se celkový trend změnil. Ani během energetické krize, která vyhnala ceny energií na maximum, se základní směřování nezměnilo.

Přistoupit k dekarbonizaci českého průmyslu střízlivě a konstruktivně je potřeba. Proto jsme nyní s dalšími firmami založili Alianci pro bezemisní budoucnost. Zakládajícími členy jsou společnosti z nejrůznějších sektorů našeho hospodářství: ČEZ, Orlen Unipetrol, onsemi, Wienerberger, Škoda Auto, Komerční banka, Moneta, PWC, McKinsey, což zahrnuje energetiku, automotive, průmysl, stavebnictví, bankovnictví i finanční poradenství. Není to aliance na parádu. Všichni víme, že dekarbonizace a udržení konkurenceschopnosti je nesmírně náročný úkol a budeme všichni potřebovat pomoc. Chceme tak sdílet know-how, nápady a vzájemně se inspirovat. Máme také pocit, že je potřeba vyvrátit mýtus, že český průmysl hodlá zůstat donekonečna fosilní a ignorovat, co se děje kolem nás. Pro zachování konkurenceschopnosti české ekonomiky musíme vystrčit hlavy z písku a pustit se bez remcání do práce.

Powered by Froala Editor

Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena