Očima odborníka

Lenka Vaněk

ČEZ ESCO ESG Officer & Innovation & Decarbonization

PPA jako důležitá součást dekarbonizace  

Opravdová síla a význam Power Purchase Agreement (PPA) pro odběratele se ukazuje v jeho vhodném začlenění do komplexního řešení celé spotřeby a důležitost tohoto přístupu bude s postupujícími změnami na energetickém trhu dále narůstat.  

O PPA se v energetice nejčastěji diskutuje v souvislosti s jejich významem pro výrobce. V případě velkých výstavbových projektů jsou banky ochotny poskytnou výhodnější financování pouze tehdy, když developer prokáže, že má zajištěný stabilní dlouhodobý odbyt obnovitelné elektřiny, a s postupující transformací energetického trhu se může stát, že se v blízké budoucnosti již nebude řešit ani to, jak výhodné či nevýhodné financování banka poskytne, ale zda ho bude vůbec ochotna poskytnout. Význam PPA pro developery je tak neoddiskutovatelný. Na vytvoření vztahu jsou nicméně potřeba dva, a proto je stejně klíčové, aby si i odběratel dokázal zodpovědět otázku „Why should I care?". 

Klíčové benefity pro zákazníka jsou tři. Za prvé fixace ceny v dlouhodobém horizontu a s tím související ochrana před rizikem cenových výkyvů na trhu. Za druhé transparentní možnost dekarbonizace spotřeby. A za třetí zajištění alokovaného obnovitelného energetického zdroje bez nutnosti počáteční investice. Všechny z těchto benefitů lze ale (do určité míry) naplnit i jinými produkty – tedy stále "Why should I care?". 

Odpověď není jednoduchá. Je nutné podívat se na situaci v širší perspektivě. Energetický trh prochází s rozšiřováním obnovitelných zdrojů obrovskou změnou a tlak na dekarbonizaci ze strany bank, investorů či zákazníků sílí. Jedním z nejsnadnějších kroků pro firmy je dekarbonizace jejich spotřeby energií. Snadno "na klik" nákupem záruk původu. Problémů je ale v tomto přístupu několik. Nejedná se o přímo návratnou investici, nemotivuje firmy k větší efektivitě a hledání úspor a velká část záruk původu dostupných na trhu bude pravděpodobně v blízké době předmětem aukcí organizovaných Operátorem trhu (OTE), což s největší pravděpodobností povede k výraznému nárůstu jejich ceny. Tento způsob tak není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Jako jednoduchá náhrada se může jevit instalace fotovoltaiky v místě. Je to jistě krok správný směrem – firma svoji spotřebu alespoň částečně pokryje zelenou energií, a navíc šetří poplatky za využívání distribuční soustavy. Pro zajištění pokrytí celkové spotřeby je ale potřeba jít ještě dál. Na plochách firmy mnohdy není dostatek místa na to, aby mohla vyrábět optimální množství energie. Solární zdroj navíc dodává jen v určitých částech dne a roku a je zcela závislý na momentálním počasí v lokalitě. 

Pokud chtějí mít firmy dostatek zelené energie, když ji potřebují, je nutné nastavit komplexnější model.  

Zde vstupuje do hry právě systém off-site PPA. Velikost off-site zdroje již není omezena velikostí prostor odběratele. Zároveň může alespoň částečně kompenzovat výrobní křivku on-site FVE, pokud se jedná o větrný zdroj nebo zdroj doplněný o baterii. Zde má ČR stále velký prostor k dalšímu rozvoji. Drtivá většina zdrojů, které se u nás staví, jsou FVE (zatím bez baterií), které naopak výrobní křivku on-site FVE navyšují. Vhodným doplněním FVE v místě může být také sdílení energie, nově ustanovené zákonem Lex OZE II, které firmám umožní postavit větší FVE tam, kde je dostatek prostoru a využívat ji v jiném místě s vyšší spotřebou. Při takto sestaveném mixu výrobních zdrojů lze dosáhnout pokrytí spotřeby zelenými zdroji bez nutnosti nákupu separátních záruk původu na trhu. Těmi je pak následně kompenzován už jen residuální diagram v hodinách, kdy není výroba z přímo alokovaných zdrojů dostatečná.  

PPA má tak nezastupitelnou roli jako součást řešení dekarbonizace firem a průmyslu. Odběratele chrání před nárůstem ceny a zajišťuje dlouhodobou a transparentní dekarbonizaci. Pro maximální využití těchto přínosů je ale zásadní jeho vhodné začlenění do celkového spotřebního diagramu a nastavení komplexního fungujícího řešení spolu s dalšími komoditními produkty.  

Powered by Froala Editor

Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena