Automotive

Garant sektoru:

Největší dekarbonizační výzvy sektoru Automotive

 • Přechod na udržitelnější a nízkoemisní způsoby dopravy, včetně elektrifikace vozidel, vývoje alternativních paliv a zlepšení energetické účinnosti, je stále velkou výzvou. Modernizace a investice do dopravní infrastruktury jsou nezbytné pro snížení vlivu na životní prostředí.
 • Škoda Auto má ve svých strategiích Next Level – Škoda Strategy 2030 a GreenFuture začleněné všechny části uhlíkového řetězce dle GHG protokolu, tedy Scope 1, 2 (výroba) a 3 (produkty). V rámci GreenFuture se věnujeme všem druhům emisí a cestám, jak dané emise mitigovat. Většina „nejsnazších” opatření (tzv. „low-hanging fruit“) byla již implementována, tzn. v procesu výroby a v našich produktech jsou již používána nákladově a finančně výhodná řešení. V současné době je cena uhlíkové povolenky volatilní, což neulehčuje plánování návratnosti investic do opatření ke snížením emisí skrze ukazatele ROI (Return of Investments). Plánování a návratnost investic (ROI) ovlivňuje ve velké míře trh s uhlíkem a energiemi.

Dopady dekarbonizace na daný segment a možnost jeho transformace

Pozitivní dopady:

 • Snížení emisí skleníkových plynů z výroby a dopravy, zlepšení aktuálního stavu lokálních emisí (zejména v aglomeracích)
 • Snížení spotřeby primárních materiálů a lepší využití recyklace
 • Digitalizace procesů v celém segmentu umožní zvýšit hospodářskou efektivitu

Překážky

 • Zvýšené náklady na investice: Přechod na nízkoemisní technologie a infrastrukturu, jako jsou elektrická vozidla a nabíjecí stanice, vyžaduje značné investice, což může zvýšit krátkodobé náklady společností na dopravu a logistiku
 • Dostupnost dostatečného množství vyškoleného personálu (reskilling/upskilling a modernizace vzdělávací soustavy)
 • Vyšší nároky na čas a plánování. Některé formy nízkoemisní dopravy, jako je elektrická nebo vodíková, vyžadují jiný druh plánování cest v porovnání s konvenčními palivy. Tento rozdíl se postupně snižuje díky vyšší rychlosti dobíjení a hustotě dobíjecí sítě.

Jaký je potenciál pro ČR?

Přechod na elektrická vozidla a rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektrovozy nabízí obrovský potenciál pro snížení emisí a zlepšení udržitelnosti. Česká ekonomika může profitovat z investic do výzkumu a vývoje nových udržitelných technologií. To zahrnuje vývoj ekologicky šetrných vozidel, alternativních paliv a energeticky účinných technologií.

Legislativní zátěž, případně nedostatek v legislativním zakotvení

 • Vágně stanovené cíle na úrovni ČR (např. cíle pro odstavení uhelných elektráren se mění s vládním programem a nejsou fixně zakotveny, Národní klimaticko-energetický plán není jasně vymezen)
 • Složité legislativní procesy v případě schvalování výstavby, včetně strategicky důležitých podniků
 • Lokalizace dodavatelského a hodnotového řetězce v EU, včetně strategického zpracování surovin nutných pro dekarbonizaci

Klíčové milníky v daném segmentu

 • rok 2035 a související povolení registrací vozidel pouze s nulovými emisemi.
 • rok 2050 a požadavek na CO2 neutralitu všech podniků na území EU.
 • Ačkoliv jsou tyto cíle pro všechny finální výrobce v EU shodné, jednotliví výrobci a skupiny si stanovují svoje individuální cíle pro dekarbonizaci a transformaci v rámci svých možností.

Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena